De architecten: Leo en Mira Sluijmer

Leo en Mira Sluijmer hebben van 2007 tot 2020 voor het perceel aan de Spurkstraat gezorgd.

De architecten hebben de boerderij zoveel als mogelijk teruggebracht in de historische staat, wat hier en daar geweldige inkijkjes oplevert in de geschiedenis. Zo zie je in de voormalige koeienstal nog de sporen van de koeienstaarten, en vind je in de bedstee nog kranten van meer dan 100 jaar terug – als behang.

Tegelijkertijd maakten ze de locatie tot een comfortabele plek: over elke zichtlijn in de velden is twee keer nagedacht, er zijn honderden nieuwe bomen geplant om de zwemvijver af te schermen en het bakhuisje is veranderd in een fijne woonplek. Toen het tijd werd voor verandering, zagen ze in Jaco en Trean de juiste opvolgers.
 
Bosberaad is nu en open plek, waar veel mensen gebruik van  kunnen maken. Het rentmeesterschap van Spurkstraat 90 is daarmee in goede handen. 
architecten