Ons Kindbureau (OKB) is de overkoepelende organisatie waaronder acht kinderopvanglocaties vallen met allemaal een eigen visie, maar met één gezamenlijk en uniek uitgangspunt: bij OKB staat de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs voorop.

Een concept dat zich bewezen heeft de afgelopen jaren, maar dat nog wel meer ‘smoel’ verdient naar buiten. En een duidelijk verhaal, dat begint toch bij je zelf.

Zo kwam OKB bij Bosberaad terecht, waar het hele team na een aantal gesprekken een uitgebreid programma volgde op het gebied van onder meer leiderschap en het belang van onderlinge relaties.

Een aantal maanden later heeft de organisatie enorme sprongen voorwaarts gemaakt. Er is helderheid gekomen over de te varen koers van Ons Kindbureau, en over ieders aandeel hierin. Op een aantal specifieke samenwerkingsplannen zijn concrete afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het belang en het toepassen van feedback. Relaties onderling zijn in een aantal goede gesprekken opgeschoond en verstevigd. En: Medewerkers geven aan dat ze veel meer het idee hebben er toe te doen, en dat ze blij zijn onderdeel uit te maken van het team.

Dankbaar dat wij deze fijne club mensen bij Bosberaad mogen ontvangen!